Microstructure design to achieve optimal strength, thermal stability, and electrical conductivity of Al-7.5wt.%Y alloy

Academic Article

Authors

 • Wang, Mengmeng
 • Knezevic, Marko
 • Chen, Ming
 • Li, Jiansheng
 • Liu, Tong
 • Wang, Gang
 • Zhao, Yu
 • Wang, Miao
 • Liu, Qi
 • Huang, Zhongjia
 • Du, Dafan
 • Gao, Haiyan
 • Wang, Jun
 • Sun, Baode
 • Status

  Publication Date

 • September 5, 2022
 • Has Subject Area

  Keywords

 • Electrical conductivity
 • Heat resistance
 • Stacking fault
 • Strength
 • Texture
 • Digital Object Identifier (doi)

  Start Page

 • 143700
 • End Page

 • 143700
 • Volume

 • 852