A Longitudinal Investigation of Customer Compliance

Conference Proceeding

Authors

  • Zhang, Junzhou
  • Xu, Hangjun
  • Tang, Chuanyi
  • Guo, Lin
  • Publication Date

  • February 19, 2017